Sundsvalls Biodlareförening

Biodling är kul, Lärande och gott.

SBR Distrikt Västernorrland
inbjuder till fortsättningskurs för ny
Biodlare.

”Mitt andra år som Biodlare”

Plats: Hos Tomas Eklund, Stöndar 114, 881 95 Undrom, 076-126 00 89
Tid: 28 augusti 2022 kl.12.00- 15.30
Anmälan: Skriftlig anmälan till Gunnar Ekman på bifogad talong senast den 15 augusti. Max 20 deltagare.

Anmälningsblanket

Karta


Kursavgift:100 kr/deltagare inkl. enklare förtäring hos Tomas Eklund.
Avgiften erläggs efter erhållen kursbekräftelse.
Resor: Med den reducerade avgiften utgår ingen reseersättning för resa till Tomas Eklund. Tänk på att samåka i största möjliga mån.

Beskrivning

Målet med kursen är att du som har en säsong eller något års erfarenhet av biodling skall fördjupa dina kunskaper och få erfarna biodlares råd och stöd för dina funderingar.

Genomförande

Vi startar kursen hos Tomas Eklund i Stöndar med mackor, kaffe, te och dricka. Du kan ta med egen lunchlåda om så önskas. Tomas är en biodlare som har långvarig erfarenhet av att bedriva biodling både små och storskaligt. Hans biodling består i dag av ca 25 samhällen med
Krainer bin fördelade på några bigårdar.
Med genomgångarna hos Tomas får vi diskutera bihanteringen från vår till höst och hur du kan hantera uppkomna problem.

För att kursen skall ge maximal utdelning bör du tänka igenom vilket eller vilka problem du ser som viktigast att belysa och få en lösning på. Meddela ämnesområdet och ev. frågor till mig Lars Åkerlund som kurssamordnare (bikungen( snabela )mittboet.se) senast den 15 augusti.
Efter första fysiska träffen hos Tomas följer tre kvällar under hösten, cirka 2,5 tim. per gång via nätet uppkopplade med Zoom. Träffarna får det innehåll som framkom under den första träffen som de mest akuta problemen att lösa. Underlag för genomgångarna finns i läroboken ”Boken om biodling”. Du som inte har boken kan beställa den via oss till ett pris av 275 kr. Beställningen gör du på anmälningstalongen.
Boken har följande innehåll.

  • Hur blir jag biodlare?
  • Biskötsel, som hobby eller deltidsarbete- yrke
  • Binas biologi
  • Bisjukdomar
  • Honungshantering
  • Drottningodling
  • Förädling av bin
  • Biredskap och lokaler
  • Biodlingens produkter

Väl mött vid kursen
SBR Distrikt Västernorrland

Lars Åkerlund