Avläggare

Önskar köpa avläggare av Nordiska bin.

Maria Fallman
Bondgryttjen 144
073-5757865

Yngelramar

Önskar köpa yngelramar LN till sex avläggare. Totalt ca 24 ramar för leverans V24 då jag får drottningar.

Bengt Nordström
Östra Långgatan 5A
852 36 Sundsvall
Telefon:
Dagtid: 060-19 30 69
Kvällstid: 060-17 11 26

-

-

-

-