Sundsvalls Biodlareförening erbjuder Nybörjarkurs i Biodling i två steg.

Kursledare Lars Åkerlund 
070- 677 38 93 
e-post: bikungen@mittboet.se  

 Biodling är en närig som bedrivs över hela världen. Sättet att bedriva biodlingen kan variera högst väsentligt mellan olika länder och världsdelar. Här i Sverige och norra Europa har vi ungefär samma arbetsmetoder och utrustning för vår biodling. Till största delen är biodlingen en småskalig verksamhet som kan kompletera annan verksamhet eller är en nyttig hobby. Några få företag i Sverige har biodling som heltidssyssla. Alla som bedriver biodling, liten som stor är producent av livsmedlet honung och behöver därför kunskap om binas skötsel och honungens hantering. 

För vem

Alla boende inom Sundsvalls och Timrå kommuner kan delta i denna utbildning. 

Kursens mål

Efter teori och praktiskt arbete under ledning av en mentor skall deltagaren vara redo att starta sin egen biodling. 

Deltagaren skall också ha kunskap om hur honungen tas om hand och bereds. 

 Genomförande steg 1