Nästa biodlarkurs startar våren 2023

Kursledare Lars Åkerlund 
070- 677 38 93 
e-post: bikungen@mittboet.se  

Anmälan och information

Se Studieförbundet vuxenskolan

Annan praktisk information