Föreningsbigården

Den 9:e Juli 2023 invigdes Sundsvalls Biodlares föreningsbigård på Norra Berget i Sundsvall

Här vill vi möta sundsvallsborna för att berätta och visa på betydelsen av biodling. 
Här kan vi också bedriva vår egen utbildning och visa våra nya biodlare hur man praktiskt jobbar i en bigård.

Här kan man få lite information om bin och biodling samt i slutet av sommare få möjlighet att köpa lokalt producerad honung.