Tidigare sommarträffar


2022 Trogsta Honung

Besök hos John Bergström i Trogsta i Hälsingland.

2021 

Sommarträffen blev inställd pgr. av Coronapandemin.

2020

Sommarträffen blev inställd pgr. av Coronapandemin.

2019 Honungscaféet

Besök hos Birgitta Edholm i Nora, Ångermanland. 21 pers. 

2018 Mitt Bi

Lars Höglund pres. sin verksamhet i Gussjö, Härnösand.

2017

Ingen sommarträff, 100 års-jubileum

2016 Bygdegården Tynderö

Lasse Åkerlund i Tynderö 28 pers.
Visade anläggning för honungshantering.

2015 Arboretum

Besökte Henry Karlsson i Skottsund, Kvissleby 27 pers

2014 Örtagård Öst

Kälarne i Jämtland 25 pers.
Vidareprod. av honung från företagsgård.

2013 Allstahonung

Besök hos Erik Johansson. 15 pers.
med företagsverksamhet i Allsta, Sundsvall.