Som biodlare vill man helst inte att bina ska svärma,
dels för att man går miste om en stor del av honungsskörden men också för att en svärm kan ställa till besvär för både biodlare och icke biodlare
Det går ju inte alltid som man tänkt sig och ibland lyckas dom små liven dra i väg på en för biodlaren oplanerad tur.

Om du har fått en svärm hemma hos dig och vill ha hjälp och tips på hur du ska hantera den så kan du vända dig till 

Ni kan även ringa Svärmtelefonen.
https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/