Myrsyra och Oxalsyra

För behandling mot varroa kan man använda en myrsyreblandning eller en oxalsyreblandning.
Jordbruksverket har ett bra dokument där man kan läsa mer.
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.2e6575531535141f301c7659/1457523972044/ovr383.pdf
Tänk på att använda skyddsutrustning när du blandar och hanterar syror. Skyddsglasögon, hanskar samt mask  vid oxalsyrehantering.

Oxalsyra

Med oxalsyra får du ner mängden kvalster inför invintringen. Notera att oxalsyra inte rår på täckta celler.

Mer på biodlarnas hemsida
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-oxalsyra/

Myrsyra

Till skillnad mot oxalsyra så tar myrsyra även hand om kvalster i täckta celler.
Man behandlar samhället med en 60%-ig myrsyralösning. Myrsyra säljs ofta som 85%-ig lösning och man blandar då 7 dl syra i 3 dl vatten för att få rätt lösning.
OBS! man häller syra i vatten "SIV" ej tvärtom då risken för kraftiga reaktioner är större om man gör tvärtom.
Hos vissa biredskapsaffärer kan man köpa färdig blandning.

Mer på biodlarnas hemdida
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-myrsyra/