Beredning av honung
Ympmetoden

Av Lars Åkerlund

Fördelning av innehåll

Column 1 Fruktos Glykos Andra sockerarter och övriga ämnen Vatten
100% Honung 40% 40% 3% 17%

Bered levande ymp

Det åtgår ca: 3% levande ymp till den nyslungade honungen

Nyslungad honung med ymp

Bered levande ymp genom att ta flytande nyslungad honung och blanda den med 10% av gammal kristalliserad honung, rör kraftigt och kyl till +10 C°, rör sedan morgon och kväll ca 3 dygn tills att ympen är krämig. Under processen hålls ympen sval +10-12 C°. Nu är den levande ympen klar för att blandas med nyslungad honung med inblandning av ca: 3%

Ympningen i tidslinje

Lagring av färdig honung