Biodlingskurs för nybörjare
år 2024

Titta in här eller sök på Studieforbundet Vuxenskolan för nästa kurs

Grundkurs

Här lär du dig grunderna i biodling. Vad du behöver för att kunna starta en biodling och vägar frammåt.Vi ser till att alla nyblivna biodlare får en mentor som man kan ställa alla frågor som kan komma upp under den första tiden.Tyvärr har inte alla bin läst kursböckerna och då kan det vara bra matt bolla med en erfaren biodlare.Vi försöker också hjälpa till så alla får tag i bissamhällen

Nästa start 2024-04-10 Anmälan

Kursinnehåll
Introduktion i biodling
Livet i ett bisamhälle
Biodlarens utrustning
Året i bigården
Bihälsa
Arbetet i bigården
Bigårdens dragväxter
Honung